Rechtshulp vanaf 1 juli veel toegankelijker geworden voor MKB en particulier

Bedrijven die hun juridische kosten willen beheersen en particulieren die een te hoog inkomen hebben, kunnen vanaf 1 juli profiteren van de nieuwe regels m.b.t. kantonzaken. De zaken die de kantonrechter nu bevoegd is om te behandelen is aanzienlijk uitgebreid zodat de rechtzoekende meer keuze heeft om een deskundige rechtshelper in te schakelen....

Per 1 JULI 2011 kantonzaken toegankelijker!
Op 17 mei 2011 is de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie ook door de Eerste Kamer nu definitief aangenomen.
Met het Koninklijk Besluit van 27 juni 2011 is de inwerkingtreding en invoeringsdatum m.b.t. de competentiegrens van de kantonrechter een feit.

Op grond van deze wet kunt u per 1 juli 2011 voor alle zaken met een belang tot 25.000,00 euro nu ook bij de kantonrechter terecht.

Om welke soort zaken gaat het nu precies?
Zogenaamde "aardzaken," ongeacht de hoogte van de vordering:

  • huur-, agentuur- en pachtzaken,
  • consumentenkoop,
  • consumentenkrediet
  • arbeidszaken
  • daarnaast alle andere zaken met een belang tot 25.000,00 euro (voorheen tot 5.000,00)

Welk voordeel heb ik als rechtzoekende aan deze verandering?
Bij de kantonrechter kunnen partijen in persoon zelf procederen. Een (dure) advocaat is dus niet verplicht! Door het oprekken van de z.g. "competentiegrens" is de rechtspraak voor veel bedrijven en particulieren toegankelijker geworden.

De rechtzoekende heeft nu meer keuze mogelijkheden om een rechtshelper te kiezen en hoeft dus niet altijd een advocaat in de arm te nemen. Dat is precies het beoogde doel van de overheid. Aan het procesmonopolie is een einde gekomen!

Zo zijn er voldoende juridische professionals actief. Denk daarbij aan rechtbijstandverzekeraars, deurwaarders en rechtshulpkantoren. Zij zijn vaak even deskundig, maar wel vele malen goedkoper.

Het is altijd raadzaam om eerst na te gaan of het verstandiger is om u door een jurist te laten bijstaan. Wij geven u, geheel vrijblijvend, gratis een eerste advies en geven u een eerlijke beoordeling over de slagingskans van uw zaak.

Op July 15, 2011