Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Die vraag hoor ik vaak en duidt erop dat het voor niet-juristen verwarrend is. Het antwoord is niet zo heel ingewikkeld: Het verschil tussen een jurist en een advocaat is het wel of niet gevolgd hebben van de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, gericht op het procesrecht. Beiden hebben dezelfde universitaire studie afgerond, beschikken daarmee over de meestertitel, en hebben inhoudelijke dezelfde kennis, maar de advocaat heeft zich verder gespecialiseerd in het procederen. Elke advocaat is dus jurist, maar niet elke jurist is advocaat.

Een jurist hanteert vaak lagere tarieven dan een advocaat, dus het kan kostenbesparend zijn om na te gaan of voor uw juridische probleem een advocaat verplicht is of niet. Als u niet direct aan een gang naar de rechter denkt is het in alle gevallen lonend om eerst een gesprek met een jurist te hebben en soms kan het veel kosten besparen als uiteindelijk blijkt dat u toch op een rechterlijke procedure uitkomt. Een jurist kan de zaak met u voorbereiden en kan gerichter vragen stellen aan de advocaat.

In een aantal gevallen is een advocaat verplicht. Zo is een advocaat o.a. verplicht bij:

 • Echtscheidingen
 • Geldvorderingen boven € 25.000
 • Procedures bij het gerechtshof
 • Procedures bij de Hoge Raad
 • Kort Geding, voor de eiser

Maar een advocaat is niet verplicht bij:

 • Een kort geding bij de civiele rechter, voor de gedaagde
 • Arbeidszaken
 • Ambtenarenzaken
 • Sociale zaken
 • Bestuurszaken
 • Vreemdelingenzaken
 • Strafzaken
 • Huurzaken
 • Huurkoopzaken
 • Pachtzaken
 • Consumentenzaken tot € 25.000,-

Op January 15, 2014