Red de Rechtshulp, steun de sociale advocatuur!

Nu zijn er nog advocaten die mensen op basis van pro deo bij willen en kunnen staan. Als het aan de Minister van Rechtsbescherming ligt zal dat niet lang meer duren. De Minister wil dat mensen minder snel naar de advocaat rennen door het aan de man brengen van rechtshulppakketten waarin rechtshulp in plaats van door de advocaat van buurtwerkers, maatschappelijk dienstverleners en rechtsbijstandsverzekeraars moet komen.

Zijn plannen om de gefinancierde rechtsbijstand te "herzien" zullen desastreus uitpakken. Een voorbeeld hiervoor is er al; in Groot-Brittanië kwam met jaren geleden met nagenoeg hetzelfde plan als Minister Dekker nu voorstaat. Dat heeft geleid tot nagenoeg de volledige uitholling va het pro deo systeem in Groot-Brittanië met een terugval van 80% tot minder dan 20%. In Nederland is door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand sinds 2006 al sprake van een terugval van 53% naar 39% van de mensen die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen.

De vergoeding voor advocaten in pro deo is volgens de rechterlijke macht, de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse Orde van Advocaten en drie door de overheid benoemde onderzoekscommissies te laag maar Ministers Dekker en Grapperhaus blijven vrolijk proberen nog meer bloed uit de steen te persen.

Help de advocatuur dit te stoppen voor het te laat is!

Op February 14, 2019