Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Alleen opbouw verlof over laatste half jaar ziekte

Als een werknemer in Nederland langer dan een half jaar ziek is, bouwt hij of zij geen nieuwe vakantiedagen meer op. Ondanks het feit dat deze regel in strijd is met de Europese wetgeving, bepaalde de rechtbank in Amsterdam pasgeleden dat de regel gewoon gehandhaafd moet worden. Nederlandse regel komt niet overeen met Europees recht Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie komt deze Nederlandse regel niet overeen met een aantal bepalingen van het Europees recht. De desbetreffende Europese richtlijn beoogt namelijk voor elke werknemer, ook de zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. De hoeveelheid vakantiedagen boven dit minimum mag wel komen te vervallen. Afwijking Als EU-lidstaat is het niet toegestaan voor Nederland om af te wijken van de Europese wetgeving, hetgeen zou betekenen dat de Nederlandse wetgevers de vakantiedagen van langdurig zieken na een half jaar niet in zouden mogen korten. Toch bepaalde het gerechtshof in Amsterdam pasgeleden anders. Verdeeldheid omtrent toepassing regelgeving Het gerechtshof in Amsterdam wees een beroep op de opbouw van vakantiedagen tijdens de gehele ziekteperiode van de hand, omdat een toewijzing hiervan in strijd met de Nederlandse wet zou zijn. De kantonrechter honoreerde het verzoek echter, juist in het licht van de beslissing van het Europese Hof van Justitie. Als in deze zaak de Europese richtlijn was toegepast zou dat hebben betekent dat de werknemer recht had op uitbetaling van veertig vakantiedagen, opgebouwd over de gehele ziekteperiode. Volgens de Nederlandse wet was er slechts recht op uitbetaling van 10 vakantiedagen. Het Hof in Amsterdam bepaalde echter dat het aan de wetgever is om de wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijnen te brengen en niet aan de rechter. De vordering van de werknemer tot uitbetaling van de overige dertig vakantiedagen werd door de rechter aldus afgewezen.

Op January 11, 2010