Het Ontslaghuis


Hofdael 1 (a) 5664 GK Geldrop
040 7800 964 Klik om te bellen

Over Het Ontslaghuis

Het Ontslaghuis geeft juridisch advies op het terrein van het Nederlandse Ontslagrecht. Het Ontslaghuis treedt uitsluitend op voor en namens werknemers.

Online Dienstverlening

Sinds eind 2018 doet Het Ontslaghuis enkel nog Online Legal Scans (Online Dienstverlening).  Dit in verband met een almaar en snel groeiende vraag in deze vorm van online en kostenbesparende dienstverlening. Voorheen vertegenwoordigden wij particulieren in uiteenlopende ontslagkwesties en vonden daartoe gesprekken plaats op ons kantoor.  Door de almaar toenemende vraag van onze cliënten in snelle en goedkope rechtsbijstand bij vaststellingsovereenkomsten is onze dienstverlening stapsgewijs aangepast en uiteindelijk volledig verschoven naar online dienstverlening. Op deze wijze kunnen wij onze tarieven laag houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening. Hierdoor hanteren wij ook geen open spreekuur meer en vinden er geen zaaksgerelateerde gesprekken meer plaats op ons kantoor.

Online Legal Scan

U kunt er voor kiezen enkel de vaststellingsovereenkomst zoals ontvangen vanuit uw werkgever door ons kantoor te laten controleren op juridische juistheid en volledigheid. Indien wij fouten bespeuren dan wel zaken toegevoegd willen zien (verbeter-punten) om e.e.a. wat meer dicht te regelen dan wel een betere rechtspositie te creëren, dan melden wij dat in onze evaluatie aan u. Een Online Legal Scan kost u standaard € 250,- excl. BTW. U kunt zich aanmelden via het daartoe beschikbare e-formulier op onze website.

Houdt u er wel rekening meer dat wij bij deze vorm van rechtsbijstand niet in contact treden met uw werkgever en dus ook niet namens u bemiddelen voor een goed eindresultaat.  Met deze vorm van rechtsbijstand controleren onze ervaren ontslagjuristen of het voorstel voldoet aan alle juridische regels (bewaken van juridische kaders) en of het voor u verstandig is de vaststellingsovereenkomst zonder wijziging te ondertekenen.  Indien wij van mening zijn dat er verbeterpunten zijn (ter verkrijging van een betere rechtspositie, verhoging ontslagvergoeding) , dan melden wij dat in onze evaluatie. Wilt u toch liever dat een jurist namens u actie richting uw werkgever optreedt? Dan zult u moeten kiezen voor Onderhandeling.

Onderhandeling

Het is ook mogelijk te kiezen voor externe vertegenwoordiging/onderhandeling.  In deze vorm van rechtsbijstand voeren wij als eerste een online legal scan (tegen vaste prijs ad € 250,- excl. BTW) uit van uw vaststellingsovereenkomst om vervolgens namens u in onderhandeling te treden met uw werkgever om de best mogelijke exit-deal namens u te bewerkstelligen. 

Deze vorm van rechtsbijstand verloopt na afronding van de online scan tegen uurtarief ad. € 98,- exclusief BTW en 6 procent kantoorkosten. 

Foto's

Legal Geldrop / Juridisch Advieskantoor Geldrop

Het Ontslaghuis in het kort

Methoden

Online advies

Doelgroep

Particulieren

Onze locatie

Het Ontslaghuis


Hofdael 1 (a) 5664 GK Geldrop
040 7800 964 Klik om te bellen