Testamentopstellen.eu


Rokin 69 1017 KL Amsterdam

Over Testamentopstellen.eu

Waarom zou je een testament maken:


Wanneer je geen testament maakt is het wettelijk erfrecht toepasselijk. In sommige situaties is dat afdoende. Echter, voor heel veel mensen is het wel verstandig om een testament te maken. Wat je persoonlijke situatie ook is, alleenstaand, samenwonend, geregistreerd partnerschap of getrouwd.


Wat is het wettelijk erfrecht dat van toepassiing is zonder testament:

Wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben dan is de partner de erfgenaam. In het geval dat jullie ook kinderen hebben dan zijn ook deze erfgenaam. Bij het eerste overlijden zal de nog overgebleven partner meteen erfbelasting moeten betalen over de erfdelen van de kinderen. Deze hebben echter pas recht op hun erfdeel als de langstlevende partner komt te overlijden.

In het geval van samenwonenden (geen samenlevingscontract of testament gemaakt) zijn de twee partners geen erfgenamen van elkaar. Zijn er kinderen? Dan zijn dezewel erfgenaam. Als die er niet zijn dan hangt het af van de persoonlijke situatie. In eerste instantie zijn de ouders en broers of zussen dan erfgenaam.


Alleenstaanden met kinderen: de kinderen zijn erfgenaam. Zonder kinderen zijn ouders, broers en zussen erfgenaam.

De voordelen opstellen testament:

Via het testament kan men enkele zaken regelen, zo kun je emand aanstellen die je testament gaat uitvoeren. Deze persoon heet de executeur. Dat kan een familielid zijn, maar ook heel iemand anders. Het kan later problemen voorkomen. Ook kan onder andere het moment van betalen van erfbelasting verschoven worden door een testament te maken.

Testamentopstellen.eu in het kort

Specialisaties

Erfrecht

Doelgroep

Bedrijven
Particulieren

Onze locatie

Testamentopstellen.eu


Rokin 69 1017 KL Amsterdam