Terug

Ex weigert uitschrijven?

barneveld

Hallo,

 

Ik heb een probleem, mijn partner waarmee ik samen heb gewoond voor 3 maanden is niet meer woonachtig bij mij. Het huurhuis staat op 2 namen, hij is al een week weg, maar ik kan nu geen bijstand krijgen omdat hij zich niet uitschrijft. Hij heeft zelf ook geen inkomen meer en doet daar geen moeite voor. Maar ik heb kinderen die ook eten nodig hebben. Hoe kan ik dit aanpakkken? Kan ik hem dwingen zich uit te schrijven?

 

vriendelijke groet,

mevr barneveld


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter kan de verhuurder worden gedwongen de achtergebleven huurder als enige te accepteren. De Hoge Raad wijst arrest op 11 februari 200, WR 2000,29, met de volgende overwegingen waar u misschien iets aan heeft. "De toewijzing o.g.v. art. 7A:1623g lid 5 BW door de rechter van het huurrecht aan een echtgenoot doet het huurrecht van de andere echtgenoot van rechtswege eindigen; de rechterlijke toewijzing heeft werking tegenover de verhuurder ongeacht of een mededeling aan de verhuurder is gedaan. Dat neemt echter niet weg dat de verhuurder — met oog op te nemen maatregelen ter verzekering van nakoming huurverplichtingen — belang erbij had te weten dat bedoelde situatie zich voordeed; de Rechtbank had dan ook niet mogen voorbijgaan aan de vraag of een mededelingsplicht was overeengekomen." mvg DIKAIOS