Terug

Heb ik recht op alleenstaandekorting?

Anne

Ik heb een eigen huis, mijn vriend ook. We wonen de ene week in mijn huis en de andere week in zijn huis. We hebben samen een kind van 16 maanden en hij staat geregistreerd op mijn adres. O.a de kosten voor kinderopvang zijn voor mijn rekening, dus meer dan 408 euro per kwartaal. Mijn vriend is niet mijn fiscaal partner. Heb ik recht op deze korting?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U voelt zelf wel aan: een beetje kantje boord. Een goede beantwoording vergt daarom kennis van uw  ompleet dossier. Op voorhand help ik u met het volgende: 

Om voor een kindertoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan:

- uw kind moet op uw adres staan ingeschreven (uitzondering co-ouders); volgt uit casus

- u krijgt voor uw kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u draagt in belangrijke mate (minimaal 416 euro per kwartaal) bij  aan de kosten van levensonderhoud; volgt niet uit casus

- u werkt, studeert, volgt een traject om de kans op werk te vergroten of doet verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling; volgt niet uit casus

- u of uw toeslagpartner draagt zelf de kosten van kinderopvang: volgt niet uit casus

- uw knd zit nog niet op het voortgezet onderwijs: volgt uit uw casus

-u heeft de NL nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning: volgt niet uit de casus. 

- uw toeslagpartner moet ook in NL wonen en aan bovenstaande voorwaarden voldoen: volgt niet uit casus.

Voor een juridisch eindadvies: Dikaios juridisch adviesbureau Den Haag, www.dikaios-legal.com.