Terug

Is dit strafbaar of moet ik me erbij neerleggen?

john

Beste juridisch adviseurs,

 

Mijn dochter van 16 jaar heeft nu een relatie met een 26 jaar oudere man. Zij hebben de eerste keer sex gehad toen zij nog 15 was. Wij lopen al 3 jaar bij jeugdzorg, omdat zij ver achterblijft in haar geestvermogen. Haar IQ-test komt uit op 67. Wij zijn hier radeloos en machteloos over. Mijn dochter zit nu in een open inrichting, omdat de situatie onhoudbaar is geworden. Deze man daarintegen, doet alles om haar te kunnen zien en evt. zonder toestemming haar mee te nemen (dit lijkt mij onttrekking van de ouderijke macht). Mijn vraag is; is dit strafbaar of moet ik me erbij neerleggen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Een radeloze vader en moeder


1 Antwoord

Antwoord van Pro Jure Solicitors

Dit is een zeer ernstige zaak en het antwoord op uw vraag is - hoewel ik uiteraard niet alle details ken - in beginsel eenvoudig. Sexueel contact met een minderjarige, jonger dan 16 jaar is in beginsel inderdaad strafbaar. Als ouders kunt u ook nu nog - ook tegen de wil van uw dochter - daarvoor aangifte indienen bij de zedenpolitie. Hierbij vindt eerst een 'intakegesprek'plaats en wordt later de aangifte opgenomen. Zelfs als uw dochter als 16-jarige in beginsel formeel zou mogen instemmen met een sexuele relatie en in beginsel niet leidt tot strafbaar hanelen, kan de achterstand in geestvermogen dat heel wel anders maken. Allerminst uitgesloten is dat zij niet in staat kan worden geacht welbewust en overwogen een dergelijke beslissing te nemen. Bovendien is het leeftijdsverschil al snel van negatieve invloed op de veronderstelde wil.

 

De "vriend" van uw dochter heeft vanzelfsprekend geen enkele bevoegdheid haar mee te nemen - waarbij de wil van uw dochter juridisch niet relevant is - terwijl u haar gelet op haar minderjarigheid zondermeer kunt verbieden met deze man mee te gaan. Ik zou dan ook in ieder geval deze "vriend" de toegang tot uw woning ontzeggen en hem - bij aangetekend schrijven - sommeren  met onmiddellijke ingang bij uw dochter uit de buurt te blijven.

 Als, zoals ik begrijp, Jeugdzorg niets aan deze onwenselijke en gevaarlijke situatie doet, kunt u ook via de civiele rechter om een straat- en/of contactverbod op straffe van een dwangsom of gijzeling (dit is gevangenneming) van de "vriend" van uw dochter vragen. Zonder de specifieke details van de zaak te kennen lijkt mij dat er een redelijke tot goede kans bestaat dat een dergelijk verbod wordt gegeven.  

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mijn kantoor.