Terug

Kinderalimentatie betalen na hertrouwen en samenwonen ex?

M.S. Harteveld

Al 10 jaar betaal ik alimentatie voor mijn 2 kinderen, maandelijks ruim 800 Euro. Mijn oudste zoon is inmiddels ouder dan 21, ik regel de zaken nu met hem. Mijn jongste zoon is 16, ik betaal elke maand 430 euro voor hem. Mijn 2 vragen, is dit bedrag niet enorm hoog? Tweede vraag, hij woont met zijn moeder bij een nieuwe vriend, en die gaan nu trouwen, heeft dat invloed op mijn te betalen alimentatie?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

WJAB Juridisch bureau uit Uden beantwoording:

Het 'familierecht' omvat alle (rechts-)regels die verband houden met het gezien, de bloed- en aanverwnatwchap, huwelijk/geregistreerd partnerschap, ouderlijk gezag en ook de regels met betrekking tot adoptie en voogdij.

Als het gaat om familierechtelijke betrekkingen tussen mensen, maakt de wetgever onderscheidt tussen bloedverwantschap enderzijds en aanverwantschap anderzijds.

Bloedverwantschap ontstaat door geboorte van uw kind. De mate hiervan wordt uitgedrukt in graden, in dit geval: 1e graads (Ouder en Kind). Dit werkt 'direct door' in de vraag of er wel of geen sprake is van een wettelijke onderhoudsplicht in de zin van het privaatrecht.

De rechtspositie van het kind in het familierecht is zeer belangrijk en komt tot uiting dat de omgangsgregeling getoetst wordt aan "het belang van het kind" alsmede in de wettelijke onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen. En derhalve geld een wettelijke onderhoudsverplichting van ouders jegens hun kinderen 'TOT' 21 jaar en deze verplichting loopt ook door na een scheiding. De biologische vader (zie art 1:394 BW) heeft derhalve een onderhoudsplicht voor de jongste zoon van 16 en er geldt dus ook een 'onderhoudsbijdrage' voor de opvoeding van dit kind. Dit betreft ook een 'natuurlijke verbindenis en is rechtens een niet afdwingbare verbintenis, gerelateerd aan het alimentatierecht. De rechter bepaald deze onderhoudsbijdrage. Indien men dit gewijzigd wil hebben zal men dan ook tot de rechtbank moeten wenden voor verlaging, beargumenteerd waarom verlaging nodig is. Als de nieuwe partner van de ex-vrouw nu zij gaan trouwen, maar dit is nog niet zo, is de toestand van een 'economische eenheid' nog niet ingetreden en is op moment van dit schrijven, geen invloed op de hoogte van 430,-- EUR.