Terug

Koopcontract wordt ontbonden door gemeente?

m

We hebben de mogelijkheid gekregen een reststrook achter onze tuin te kopen van de gemeente. Na ondertekening van het koopcontract, door gemeente en wij als koper lijkt op dit stuk grond exploitatie rechten te liggen voor toekomstige bouwprojecten, waardoor de gemeente het koopcontract wil ontbinden, welke rechten hebben wij met deze koopovereenkomst?

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Normaliter moet een contract worden geëerbiedigd door beide partijen, ook al zijn er later onverwachte ontwikkelingen, spijtopties e.d., Dit geldt ook voor overheden handelend als private contractpartij.

De gemeente mag onder omstandigheden onteigenen. Dus voor u als koper kan hier een aantrekkelijke deal uit voortvloeien.

Wilt u nader advies: Dikaios juridisch adviesbureau, www.dikaios-legal.com.