Terug

Reintergratie

wilma

Op dit moment zit ik reeds sinds oktober 2007 in de ziekte wet. Dit omdat ik een zware depressie had + een burnout. Hiervoor ben ik in 2008 2 mnd opgenomen geweest bij het GGZ. Op dit moment volg ik nog therapie. Sedert febr 2009 heb ik aangegeven weer te willen reïntegreren. Er is een arbeidsdeskundig rapport opgesteld waarin ook een reïntgegratie werd voorgesteld bij een andere werkkring. Dit omdat mijn huidige werkgever en ik een verstoorde relatie zouden hebben. Vandaag had ik een gesprek met de ARBO arts, werkgever en case manager. Hun voorstel is een hersteldatum vaststellen (zonder contact gehad te hebben met mijn behandelaar GGZ) en de hersteldatum zou dan tevens mijn einddatum dienstverband zijn. Wel is mij een "zak" geld aangeboden. Wanneer ik dit alles zou accepteren dan wil de werkgever wel bemiddelen voor reïntegratie NA ondertekening van bovenstaande overeenkomst. Dit lijkt mij een omgekeerde wereld. Ik wil weten wat ik aan kan d.m.v. reïntegratie, na zolang uit het arbeidsproces te zijn geweest. Men weigert mij deze medewerking. Omdat werkgever en Arbo het gooien op een verstoorde arbeidsrelatie zou reïntegratie geen optie zijn.
Wat moet ik doen???


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U wilt kennelijk aan het werk. De werkgever is verplicht een dergelijk verzoek te honoreren en u of bij hem of elders geplaatst te doen krijgen. U kunt hiertoe een brief schrijven of laten schrijven aan uw werkgever door een juridisch raadsman. Hierin kan worden opgemerkt dat er altijd een reïntegratieverplichting blijft bestaan zolang er restcapaciteit is.Het geheel afkeuren komt haast niet meer voor. Bij het UWV kan in dit opzicht een second opinion worden verzocht. U moet in ieder geval laten weten dat u geen werk weigert zonder deugdelijke grond. Een verklaring van uw huisarts of een (ander) behandelend (para)medicus kan in dit opzicht helpen.

mvg

DIKAIOS