Terug

Rekeningnummer

Chantal

Doordat mijn expartner schulden heeft gemaakt op mijn naam kan ik nu geen rekeningnummer meer openen. Kunnen alle banken mij hierom zomaar weigeren?

Elk persoon in Nederland zou toch een rekeningnummer moeten kunnen openen/krijgen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Het krijgen van een rekeningnummer is geen grondrecht.

Het openen van een rekening is te beschouwen als het aangaan van een overeenkomst. Niemand kan tegen zijn wil een overeenkomst sluiten met een ander.

Een bank is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de eigen kredietwaardigheid en zal dit fort proberen te bewaken, zeker nu blijkt dat dit de laatste tijd is mislukt.

De algemene voorwaarden van een bank zullen uitsluitsel geven over bijzonderheden die de bank betreffen. Zo lees ik in algemene voorwaarden dat de bank gerechtigd is bijv. het sluiten van een internet(spaar)rekening te weigeren.

In zijn algemeenheid is er wel een cultuurverschil tussen banken, zodat verwacht mag worden dat bepaalde benken misschien niet al te moeilijk zullen doen.

Indien het echt spaak blijft lopen kan wellicht via de kantonrechter geprobeerd worden een verklaring voor recht te krijgen dat een bepaalde uitsluiting onrechtmatig is. Het uitzoeken van deze mogelijkheid kost enige tijd. Indien een dergelijke procedure kansrijk zou zijn, kost dit natuurlijk niet alleen het griffierecht maar ook de kosten van juridische hulp. Maar vaak blijkt bij inschakeling van een juridisch adviseur meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.

DIKAIOS.