Terug

Stop met huurbetaling

van Zon

Mijn verhuurder weigert de afrekening gas/licht en water over 2008 te betalen.

Het ligt contractueel vast dat deze achteraf de huur moet betalen. 

Mijn huurcontract loopt af in juni.

Mag ik de huur inhouden? (Laatste 2 maanden)

Ben bang dat ik anders naar mijn centen kan fluiten als ik eruit ben.

Gaat wel om ruim 1800 euro. 

 

Nynke 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Bent u de huurder of de verhuurder?

Voor de huurder geldt:

De stopzetting van de huur door de huurder voor maximaal 3 maanden wegens een deugdelijke grond zal niet snel leiden tot wanprestatie op grond waarvan de verhuurder terecht de huurovereenkomst zal kunnen beëidigen via de kantonrechter. De verhuurder dient schriftelijk te worden aangemaand de overeengekomen prestatie gestand te doen, in gebreke te worden gesteld en gewezen te worden op de schuldcompensatie die mogelijk is. Maar kijk uit:

Ik kom in een uitspraak uit 1989 de vogende passage tegen:

"De vordering wegens onverschuldigd betaalde servicekosten wordt tot nihil gematigd, want het is de verhuurder niet euvel te duiden dat hij de kosten voor warmwatervoorziening, gemeenschappelijke tuin en algemene ruimten als servicekosten heeft doorberekend, het zou onbillijk zijn als de verhuurder thans nog op zou moeten draaien voor de kosten die zij ten behoeve van de huurder gemaakt heeft, toewijzing van de vordering zou tot onaanvaardbare exploitatietekorten kunnen leiden en er is geen sprake van enige ongerechtvaardigde verrijking."

Verder zie ik dat huurders zeer zware gronden moeten hebben voor verrekening.

DIKAIOS.