Terug

Vordering studiekosten na ontslag?

DCR

Ik ben op 7 maart 2008 na een beslissing door de kantonrechter op 6 mrt '08 ontslagen. Ik had een vast (onbepaalde tijd) dienstverband bij het UWV sinds 1-04-03. Ik heb mij in aug 07 na psychische klachten deels door een 'arbeidsconflict' ziekgemeld. Ik heb de werkgever en bedrijfsarts gemeld dat ik naar Suriname ging. Zowel werkgever als bedrijfsarts ontkennen dit. (Er zou niet officieel gemeld zijn en er is niks vermeld over arbeid gerelateerde problemen).

 

Er blijkt met halve waarheden een dossier te zijn opgemaakt en ontslagprocedure ingezet. Vanwege verblijf in Suriname heb ik niet kunnen verweren. Ik was niet eens op de hoogte van de lopende zaken. Er blijkt intussen ook dat ik niet bij het UWV door UWV ben ziekgemeld (normaal gesproken WIA-beoordeling). Nu is het probleem dat de ex-werkgever een vordering 'studiekosten' heeft ingezet, geen civiele procedure. maar wel via incasso buro. Stelling is studie ovk die ik gehad heb waarbinnen is aangegeven "vertrek"/beendiging contract voordat de studie/cursus afgerond is. Kan ik (Wat) hiertegen iets doen? 


1 Antwoord

Antwoord van JZ Advies

Op basis van deze informatie is het niet mogelijk om u deugdelijk te adviseren.

Uw arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter, zonder dat u zich in de procedure hebt kunnen verweren, wegens een verblijf in het buitenland. Dit an sich is reeds zeer vreemd, doch gelet op het tijdverloop is de ontbindingsbeschikking niet aantastbaar.

U stelt vervolgens dat de vordering terzake studiekosten is gebaseerd op een overeenkomst die u getekend zou hebben bij vertrek. Wat is de reden dat u deze overeenkomst heeft getekend en wat is de inhoud van de overeenkomst? 

Mogelijk is de overeenkomst verneitigbaar wegens dwaling en/of misbruik van omstandigheden. Ook hier geldt dat door het tijdverloop mogelijk sprake is van rechtsverwerking waardoor u geen beroep kunt doen op deze vernietigingsgrond.

 

Met vriendelijke groet,

 

JZ Advies

Wouter Morselt