Terug

Wat er terug gevorderd worden?

Olmberg

Bij deze benader ik U namens mijn dochter met het volgende. Zij en haar partner hebben vorig samen een auto gekocht ter waarde van 1500 euro voor gezamenlijk gebruik, waarbij mijn dochter het meeste gebruik maakt van de auto voor woon-werkverkeer. De aanschaf kosten zijn fifty fifty gedeeld. De auto staat op de naam van mijn dochter. Zij betaald dan ook de wegebelasting en verzekering en APK, terwijl hij aangegeven had samen de kosten voor de auto te betalen. Onlangs is de relatie beeindigd en eist haar ex dat zij het berag van 750 euro aan hem moet overmaken waardoor de auto haar eigendom is. Nu ontkent hij dat hij dat had toegezegd de bijkomende kosten ook gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen en blijft bij zijn eis. Zij hebben geen geregistreerd partnerschap. Ik heb hem aangegeven dat hij de auto terug kan krijgen onder voorwaarde dat hij dat wat mijn dochter heeft uitgegeven (750 +gedeeltelijke wegenbealsting+ verzekering en APK kosten) dan terugbetaald aan haar. Hier wenst hij niet aan mee te werken. Ergo hij wil geld zien.

De auto is vorig jaar gekocht, is nu gedaald in waarde en desondanks eist hij het door hem betaalde deel terug, zonder aftrek van gedeelteijke vergoeding wegenbelasting, verzekering en APK. Hij dreigt nu met een deurwaarder. Mijn vraag is: kan hij zondermeer het volle bedrag teruig eisen en dreigen met een deurwaarder. Hij heeft zelf ook behoorlijk profijt gehad van gebruik van de auto. Overal waar zij naar toe gingen was het met de desbetreffende auto.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Olmberg


2 Antwoorden

Antwoord van JuridischAdvies4U

Geachte heer Olmberg,

Indien hij een deurwaarder wil inschakelen dient de zaak eerst beoordeeld te zijn door een rechter. Ik ga er van uit dat hij dit niet heeft gedaan en ook niet zal doen. De reden waarom ik denk dat hij geen juridiche acite zal ondernemen heeft te maken met de te maken kosten. Bovendien schat ik in dat indien de zaak voorgelegd zou wordne aan de rechter, deze in redelijkheid de zaak zal beoordelen, waarbij betalingen van de kant van uw dochter m.b.t. wgenbelating apk enz. betrokken zullen worden en deze, zo schat ik in, niet nadelig voor uw dochter zal worden uitgelegd.

Mocht hij de zaak echter toch voorleggen aan de rechter, ben ik uiteraard bereid u hierin te ondersteunen (zie voor tarieven: www.juridischadvies4u.nl). 

U hiermee te hebben geinformeerd,

met vriendelijke groet,

mr R.J. van der Zee


Antwoord van JuridischAdvies4U

Geachte heer Olmberg,

Indien hij een deurwaarder wil inschakelen dient de zaak eerst beoordeeld te zijn door een rechter. Ik ga er van uit dat hij dit niet heeft gedaan en ook niet zal doen. De reden waarom ik denk dat hij geen juridiche acite zal ondernemen heeft te maken met de te maken kosten. Bovendien schat ik in dat indien de zaak voorgelegd zou wordne aan de rechter, deze in redelijkheid de zaak zal beoordelen, waarbij betalingen van de kant van uw dochter m.b.t. wgenbelating apk enz. betrokken zullen worden en deze, zo schat ik in, niet nadelig voor uw dochter zal worden uitgelegd.

Mocht hij de zaak echter toch voorleggen aan de rechter, ben ik uiteraard bereid u hierin te ondersteunen (zie voor tarieven: zie mijn website).

U hiermee te hebben geinformeerd,

met vriendelijke groet,

mr R.J. van der Zee